7. Međunarodni slovački zanatski kamp

Zahvaljujući saradnji Slovaka iz Srbije, Rumunije i Mađarske u terminu 30. jun – 6. jul 2013. godine organizovan je 7. Međunarodni slovački zanatski kamp sa osnovnom temom citra. Organizator je i ove godine bila Mađarska. Osim osnovnog cilja – sviranje na citri, tabor omogućava i vežbanje slovačkog jezika u vršnjačkoj grupi, upoznavanje vrednosti slovačke kulture kao i uspostavljanje novih prijateljstava.

Ove godine su iz Srbije učestvovali učenici i pedagozi iz dve škole: OŠ „heroj Janko Čmelik“ iz Stare Pazove i OŠ „Sremski front“ iz Šida, ukupno 14 učenika i dve učiteljice. Smešteni su bili u internatu „Aranji  Janoš“. Tokom seminara sa učenicima su radilii muzički stručnjaci koji su uspeli da decu koja do tada nikada nisu svirala na citri nauče da sviraju pet pesama.

Pored stručnog dela programa bile su organizovane i zanatske radionice i poseta termalnim bazenima. Na završnom programu su učenici zasvirali na citri pesme koje su naučili kao i pesme iz naših krajeva.