56. Stretnutie v pivnickom poli

V dňoch od 18. do 20. novembra 2022 v sieni Domu kultúry v Pivnici sa uskutočnilo 56. Stretnutie v pivnickom poli. Prvý koncert festival so slávnostným otvorením prebiehal v priamom televíznom prenose RT Vojvodiny. Na začiatku prítomných v sieni a televíznych divákov privítal predseda SKUS Pivnica Miroslav-Juraj Béla a v pokračovaní sa prihovorili Milan Čavić, predseda Zhromaždenia obce Báčska Palanka, Tatiana Vujačićová, predsedníčka NRSNM a Milina Sklabinská z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V závere koncertu sa prihovorila i Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade. Bol to úspešne zorganizovaný festival s veľkým množstvom kvalitných spevákov. Úhrnne ich bolo až 28 vrátane účastníkov z Rumunska a Maďarska, čím festival získal medzinárodný charakter. Čo do domácich slovenských prostredí festivalu sa zúčastnili speváci z Aradáča, Lugu, Kulpína, Šídu, Báčskeho Petrovca, Lalite, Boľoviec, Nového Sadu, Kysáča, Kovačice, Starej Pazovy, Hložian, Selenče, Jánošíka, Padiny a Pivnice. V tretí deň festivalu v rámci záverečného koncertu bola skvelá príležitosť, aby si prítomní v sieni vypočuli ešte raz všetkých účastníkov ako aj tých najúspešnejších, ktorým odmeny udeľovali predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a predseda SKUS Pivnica Miroslav-Juraj Béla. Spevákov sprevádzal vynikajúci 10-členný festivalový ľudový orchester pod vedením Ondreja Maglovského a za harmonikového sprievodu Vladimíra Halaja pri jednotlivých pesničkách. Všetky koncerty moderovala Anna Zorňanová Kulíková.

Členovia odbornej poroty pracovali v zložení: Jarmila Juricová-Stupavská, Slovenka Benková a Pavel Tomáš st. a podľa ich rozhodnutia víťazkou tohtoročného festivalu sa stala Martina Agarská z Boľoviec. Okrem 1. ceny odbornej poroty, ktorou je zlatá plaketa, M. Agarská zároveň získala i Cenu NRSNM – sošku akademickej umelkyne Miry Brtkovej. Druhú cenu – striebornú plaketu sa odborná porota rozhodla udeliť Alexandre Čížikovej z Padiny a dve rovnaké 3. ceny – bronzové plakety získali Mária Bzovská zo Starej Pazovy a Michaela Papová zo Selenče. Ceny za autentickosť piesne sa dostali do rúk Pavla Ponigera Forero z Báčskeho Petrovca a Milana Čiefa z Kysáča.

Ľudový odev spevákov hodnotil etnológ Patrik Rago a ceny za najautentickejší kroj sa rozhodol udeliť Štefanovi Trkluljovi zo Šídu a Danielovi Molnárovi zo Starej Pazovy.

Ceny poroty obecenstva získali predstaviteľky Pivnice: Hana Hodoličová a Daniela Žihlavská, ktorá zároveň dostala aj Špeciálnu cenu odbornej poroty. Ildikó Očovská z Békešskej Čaby tiež získala Špeciálnu cenu odbornej poroty.