Podpisovanie zmlúv o štipendiu

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 22. novembra bežného roku  predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie podpísali zmluvu s deviatimi štipendistami NRSNM na akademický rok 2022/2023. Štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni sa bude vyplácať počas akademického roka 10 mesiacov. Štipendium získali študenti nemčiny, angličtiny, učiteľstva, práva, komunikačných technológii, komunikácie a vzťahov s verejnosťou a akadémiu umenia z Báčskeho Petrovca, Bingule, Selenče, Starej Pazovy a Pivnice.

Finančnú podporu získali ďalší desiati  študenti slovenského jazyka a literatúry Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Podporu získali študenti z Aradáča, Kovačice, Slankamenských Vinohradov, Lugu, Šídu, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Kulpína. Cieľom projektu je zachovať Oddelenie slovakistiky a podporiť štúdium svojho materinského jazyka. Tento projekt  finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.