3. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

 
 Medzinárodný deň učiteľov – 5.október bol na našej základnej škole zaznamenaný mimoriadne sviatočne. V dňoch od 05. do 07. októbra 2012 v Selenči prebiehalo v poradí už 3. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. 
 Stretnutie otvorila riaditeľka školy PaedDr. Svetlana Zolňanová, ktorá privítala hostí i domácich kolegov a zároveň odovzdala hold učiteľskému povolaniu. Prítomným sa prihovorili aj hostia: Michal Lásik z Maďarska, Viera Tímarová z Rumunska, prof.ing. Igor Kosír a JUDr. Dagmar Hupková zo Slovenska, ako aj predsedníčka NRSNM v Srbsku Anna Tomanová-Makanová. 
 Nasledovalo kratšie hudobno-literárne pásmo, ktoré pripravili žiaci a prednášatelia našej základnej školy. 
 


 

 
Program ďalej pokračoval v reštaurácii Business club, kde prebiehalo udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka zaslúžilým pedagogickým pracovníkom: profesorke Viere Boldockej zo Srbska, Rudolfovi Iarošovi z Nadlaku, z Rumunska, Zuzane Medveďovej z Maďarska a Mgr. Anite Murgašovej z Banskej Bystrice. Laureátka z Maďarska ospravedlnila svoju neprítomnosť.
 
 
 Sobota bola venovaná prezentovaniu príspevkov na tému Osobný rast učiteľa, ako aj monografie Dvojjazyčnosť a vzdelávanie autorky Ruženky Šimoniovej Černákovej. Hostia navštívili aj selenčskú etno izbu a Františkánsky kláštor a pevnosť v Báči. 
 

 

 Príjemné dojmy zo Selenče a z celkového stretnutia sprevádzali hostí na ceste domov v nedeľu, 07.októbra.