Cena Samuela Tešedíka

 
Pri príležitosti svetového dňa učiteľov, 05. októbra 2012 v Selenči v reštaurácii Business club prebiehal prvý ročník udeľovania Ceny Samuela Tešedíka zaslúžilým pedagogickým pracovníkom: profesorke Viere Boldockej zo Srbska, Rudolfovi Iarošovi z Nadlaku, z Rumunska, Zuzane Medveďovej z Maďarska a Mgr. Anite Murgašovej z Banskej Bystrice. Laureátka z Maďarska ospravedlnila svoju neprítomnosť. Zriaďovateľom ceny je Spoločnosť pre kultúru a edukáciu v Nadlaku, Čabianska organizácia Slovákov a Asociácia slovenských pedagógov. Cena sa udeľuje v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.