Odborné zdokonaľovanie na Čabe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Maďarsku a Čabianskou organizáciou Slovákov poriadali vzdelávací seminár Práca s elektronickými médiami a ich uplatňovanie v rámci vzdelávacích programov na podporu vyučovania slovenského jazyka v zahraničí financovaných MŠVVaŠ SR. Seminár sa uskutočnil od 15. – 17. novembra 2012 v Békešskej Čabe v priestoroch Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia. V mene NRSNM sa na semináre zúčastnili profesori slovenčiny, informatiky a riaditelia slovenských škôl.

 
Program seminára
„Práca s elektronickými médiami a ich uplatňovanie v rámci vzdelávacích programov na podporu vyučovania slovenského jazyka v zahraničí financovaných MŠVVaŠ SR“
15. – 17. novembra 2012 
Békešská Čaba