Deň 15. augusta 2023

Zo stretnutia novinárov

V sobotu 12. augusta o 15.00 hodine v priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci bolo už tradičné stretnutie novinárov v rámci Slovenských národných slávností. Prítomných novinárov na začiatku pozdravili a privítali predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a predsedníčka Výboru pre…

Slovenské národné slávnosti

Slovenské národné slávnosti sú významným národným a kultúrnym podujatím pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku, ktoré naša najvyššia zastupiteľská inštitúcia Slovákov v Srbsku vyhlásila za úradný sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku v roku 2009. Pod ich organizáciou sa podpisujú…

Slávnostné zasadnutie NRSNM

V podvečer tohtoročných Slovenských národných slávností dňa 10. augusta 2023 vo veľkej sale Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie NRSNM. Prítomných najprv privítala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová, potom sa prihovoril minister pre ľudské a menšinové práva Tomislav…

Otvárací program SNS 2023

Druhý augustový víkend v Báčskom Petrovci sa tradične niesol v znamení veľkolepého sviatku vojvodinských Slovákov v Srbsku – Slovenských   národných slávností. Оrganizátormi boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Okres Báčsky Petrovec a Matica slovenská v Srbsku. Oficiálnym začiatkom slávností bol…