Zo stretnutia novinárov

V sobotu 12. augusta o 15.00 hodine v priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci bolo už tradičné stretnutie novinárov v rámci Slovenských národných slávností. Prítomných novinárov na začiatku pozdravili a privítali predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Annamária Tamašiová. Koncepcia týchto stretnutí sa občas menila.  Tohto roku organizáciu mala na starosti úradujúca zodpovedná redaktorka nášho týždenníka Hlas ľudu Olinka Glóziková-Jonášová, ktorá sa rozhodla, aby sa na tohtoročnom stretnutí kolegovia novinári zmienili o digitálnej dobe a problémoch, s ktorými sa novinári  v tlačových, ale aj v audiovizuálnych médiách stretávajú.

Miroslav Gašpar, zodpovedný redaktor redakcie programu v slovenskej reči RTV tretí program rádia, hovoril o tom, ako z priameho kontaktu s poslucháčmi majú dôkaz, že v súčasnej dobe program Rádia Nový Sad v slovenskej reči má veľký význam pre príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, čiže tento program má stabilné publikum. Fakt je, že rozhlas stratil dve z najdôležitejśích úloh a to informovať a vzdelávať. Zostala funkcia pobavenia. Ďalej sa zmienil o tom, ako publiku ponúknuť aktuálny program dynamickejším spôsobom, tiež o novinkach, ktoré uviedli do programu: nahrávaný ranný program vystriedali debatou naživo, kde sa zameriavajú na pozoruhodné témy, v prospech slovenskej komunity. O svojich aktivitách informujú poslucháčov na facebookovej stránke RNS Slovenská redakcia a v pláne majú založiť aj účet na Instagrame.

Novinárka z Televízie Obce Kovačica Alexandra Markovićová hovorila o každodennej produkcii vzdelávacích, zábavných a kultúrnych obsahov tohto média v štyroch jazykoch a ako je potrebné sledovať trendy digitálneho novinárstva. RTV OK má vlastný portál, prostredníctvom ktorého vysiela živé programy, ale aj zverejňuje všetky príspevky odvysielané v televízii. Informovanie prostredníctvom Facebook a YouTube účtov výrazne zlepšilo ich prácu, lebo im pomáha jasne analyzovať záujmy publika. Čoraz viac sa zameriavajú na mladých, ktorým počas leta umožnili naučiť sa pracovať v rádiu, televízii a na portáli a z druhej strany sa aj zamestnanci veľa dozvedeli o tom, čo mladých zaujíma, čo im chýba a aké témy ich najviac bavia. Digitálna prítomnosť má veľký význam, pretože aktívne využívanie sociálnych sietí a iných online platforiem je spôsob ako osloviť širšie publikum.

O tejto  téme sa zmienila aj novinárka NVU Hlas ľudu Jasmina Pániková, ktorej príspevok prečítala Olinka Glóziková-Jonášová. Autorka hovorila v ňom o webovej stránke Hlasu ľudu zameranej na denné spravodajstvo v prvom rade keď ide o politicko-spoločenské témy na štátnej a lokálnej úrovni, správy v oblasti kultúry, športu… Ďalej o zvýšení počtu sledovateľov, ako čitateľom na Facebooku treba ponúkať nový spôsob prezentácie obsahu, sledovať trendy, modernizovať vzhľad portálov, ale predovšetkým písať v záujme čitateľov.

Na záver odznel návrh, že takéto stretnutia možno organizovať častejšie, nielen príležitostne. Sú dôležité, umožňujú výmenu skúseností a predovšetkým zdokonaľovanie sa v profesii. Teda je ešte hodne toho, o čom možno a treba hovoriť.