Deň 12. mája 2023

V Petrovci zasadala školská komisia

V piatok 12. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci uskutočnilo ďalšie zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia školstva z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Ukrajiny a…

V ústrety 51. Folklórnemu festivalu Tancuj, tancuj…

Dňa 11. mája 2023 v Hložanoch sa uskutočnilo zasadnutie Organizačno-správnej rady 51. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, ktorý sa uskutoční 17. júna t.r. v Hložanoch. Zasadnutím predsedal Michal Hataľa, ktorý úvodom privítal predsedníčku NRSNM Dušanku Petrákovú a v rámci rozšíreného zasadnutia sa zúčastnila i predsedníčka Obce…

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…

V ústrety 29. festivalu 3xĎ

Vo štvrtok 11. mája 2023 sa uskutočnilo vstupné zasadnutie súvisiace s prípravami na 29. Detský divadelný festival 3xĎ v Starej Pazove. Na zasadnutí boli prítomní predstavitelia jednotlivých organizátorov v čele s predsedom Výboru pre kultúru NRESNM Alexandrom Bakom. Schôdze sa zúčastnila i predsedníčka NRSNM Dušanka…