V ústrety 29. festivalu 3xĎ

Vo štvrtok 11. mája 2023 sa uskutočnilo vstupné zasadnutie súvisiace s prípravami na 29. Detský divadelný festival 3xĎ v Starej Pazove. Na zasadnutí boli prítomní predstavitelia jednotlivých organizátorov v čele s predsedom Výboru pre kultúru NRESNM Alexandrom Bakom. Schôdze sa zúčastnila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Tento ročník festivalu sa uskutoční 10. júna t.r. v Starej Pazove a výnimočne toho roka bude revuálneho charakteru. Dohodnuté boli niektoré organizačné a programové úlohy ako napríklad – príprava propagačného materiálu, slávnostného otvorenia i zatvorenia prehliadky a pod. A. Bako zdôraznil potrebu stretnutia resp. edukácie učiteľov, ktorí v minulosti mali na starosti divadelné odbočky na našich základných školách (pred obdobím korona vírusu), aby sa na nejaký spôsob revitalizovali tieto odbočky na školách a aby to rezultovalo aj ich účasťou na 3xĎ, ktorý čoskoro vkročí do tretieho desaťročia svojej existencie.