V Petrovci zasadala školská komisia

V piatok 12. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci uskutočnilo ďalšie zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia školstva z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Ukrajiny a Srbska.

V rámci otvorenia sa prihovorili Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pavel Hlásznik, predseda tejto sekcie. Prítomných privítala i riaditeľka GJK Vierka Struhárová, pozdravné slovo mala i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a podujatie poctila i Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca SR v Srbsku.

V rámci prvej časti P. Prochácka z ÚSŽZ hovoril o aktivitách úradu súvisiacich s podporou slovenského národnostného školstva, o dotáciách ÚSŽZ a o Vykonávajúcom pláne ku Koncepcii. Informáciu k táborom ÚSŽZ pre krajanské deti v lete 2023 a vyhodnotení súťaže Prečo mám rád slovenčinu… podala Katarína Baranyaiová z ÚSŽZ.

Prezentáciu učebníc Aha, Slovenčina! V rámci projektu Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcku pre pedagógov a rodičov mali A. Kurotová a I. Tunegová.

V druhej časti prebiehala diskusia k uvedeným bodom, k aktuálnym otázkam a podnetom, týkajúcim sa oblasti podpory rozvoja národného školstva.