V ústrety 51. Folklórnemu festivalu Tancuj, tancuj…

Dňa 11. mája 2023 v Hložanoch sa uskutočnilo zasadnutie Organizačno-správnej rady 51. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, ktorý sa uskutoční 17. júna t.r. v Hložanoch. Zasadnutím predsedal Michal Hataľa, ktorý úvodom privítal predsedníčku NRSNM Dušanku Petrákovú a v rámci rozšíreného zasadnutia sa zúčastnila i predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová. Na zasadnutí sa riešili všetky organizačno-programové a finančné otázky tohto nášho najväčšieho a organizačne, ale aj finančne najnáročnejšieho festivalu.