Deň 10. októbra 2022

12. stretnutie slovenských učiteľov

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v   Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku  sa konalo na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácie slovenských pedagógov. Učiteľov pozdravil Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich…

Rozdelená finančná podpora pre prvákov

V slávnostnej sieni Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade v piatok 7. októbra 2022 boli podpísané zmluvy o odovzdaní finančnej podpory v hodnote 7.200,00 pre žiakov 1. ročníka zapísaných do slovenských tried na stredných školách. Podporu žiakom prvého…

Z udelenia cien Samuela Tešedíka

V rámci 12. ročníka Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov v dňoch 7. a 8. októbra 2022, ktoré zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a na ktorom sa zúčastňujú predstavitelia slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska, v priestoroch Obce Báčsky Petrovec…

Školenie našich učiteľov v Banskej Bystrici

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  v organizácii Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied, Rektorátu UMB usporiadalo Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí na tému. Podpora kapacít a transfer inovatívnych didaktických metód. Na…