12. stretnutie slovenských učiteľov

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v   Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku  sa konalo na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácie slovenských pedagógov. Učiteľov pozdravil Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Tatiana Vujačićová, predsedníčka NRSNM a riaditeľka Gymnázia Jarmila Vrbovská. Stretnutie viedla Tatiana Naďová a organizačne zabezpečila Svetlana Zolňanová.

V rámci podujatia bola analyzovaná odborná téma Slovenčina naša – integrujúci prvok vo výchovno-vzdelávacom procese na národnostných školách.

Na úvod odznela odborná prednáška Dr. Jasny Uhlárikovej a doc. Zuzany Týrovej z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, a potom sa striedali príspevky z Maďarska, Rumunska Chorvátska a zo Srbska. V mene učiteľov zo Srbska hovorili Mária Andrášiková Jarmila Pantelićová zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a Anna Hrková  a Eva Poliaková Hrková zo ZŠ mladých pokolení z Kovačice.

Podujatie finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.