Deň 6. mája 2022

Z 2. schôdze OSR FF Tancuj, tancuj…

Dňa 29. apríla 2022 so začiatkom o 10.30 hodine v Hložanoch sa uskutočnilo 2. zasadnutie Organizačno-správnej rady 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj. Prítomní boli: Michal Hataľa, Vladimír Francisty, Vladimír Bažaľa, Anna Chrťanová Leskovac, Danica Vŕbová a Svetluša Hlaváčová. Svoju neprítomnosť ospravedlnili…

Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie

Vo štvrtok, 5. mája 2022 o 15.00 hodine, sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade konalo 8. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie viedla Tatiana Naďová, predsedníčka. Členov výboru pozdravila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá odovzdala rozhodnutie o menovaní predsedníčky…

SÚBEH

NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2022 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje SÚBEH NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2022 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade…