Z 2. schôdze OSR FF Tancuj, tancuj…

Dňa 29. apríla 2022 so začiatkom o 10.30 hodine v Hložanoch sa uskutočnilo 2. zasadnutie Organizačno-správnej rady 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj. Prítomní boli: Michal Hataľa, Vladimír Francisty, Vladimír Bažaľa, Anna Chrťanová Leskovac, Danica Vŕbová a Svetluša Hlaváčová. Svoju neprítomnosť ospravedlnili  Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Zdenka Tomanová a Soňa Ďurišová. Po otvorení schôdze boli prečítané závery z 1. zasadnutia OSR. V súvislosti s návrhom na koordinátora tohtoročného festivalu predseda OSR 50. FF TT Michal Hataľa navrhol dve rovnoprávne koordinátorky Annu Chrťanovú-Leskovac a Danicu Vŕbovú, ktoré si navzájom podelia úlohy. V rámci bodu Orientačný návrh finančného plánu festivalu sa prerokovali všetky zdroje podpory festivalu a dohodli sa, že po nasledujúcu schôdzu treba spresniť a skonkrétniť jednotlivé položky. Keď ide o grafické riešenie propagačného materiálu, V. Francisty ukázal niekoľko návrhov. Členovia OSR na schôdzi nezvolili ten najpriliehavejší, lebo zopár návrhov jednotliví autori sľúbili, že pošlú do ÚKVS. Čo sa týka prihlasovania súborov – účastníkov festivalu, dohodnuté bolo, že v ústave zavolajú účastníkov, zmapujú situáciu a súbory upozornia, aby sa prihlásili. Nasledovali návrhy na členov porôt, moderátorov, autora scenára, náplň revuálnej časti festivalu a sprievodné podujatia.