18. Festival Letí pieseň, letí

Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí doteraz do hudobného sveta hudby vyprevadil bezmála 400 skladieb pre deti rôznych žánrov, kým v 18. roku do vienka nových hudobných skvostov pritúlil ďalších 15 kvalitných detských piesní.

Po známej festivalovej zvučke Letí pieseň, letí, cez zelený háj… sa v nedeľu 18. decembra 2016 v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici uskutočnil ďalší ročník festivalu, na ktorom sa zúčastnili skladatelia, textári a mladučkí speváci z rôznych prostredí vo Vojvodine. Tohto roku po prvýkrát spevákov na javisku namiesto orchestra sprevádzali už vopred pripravené nahrávky skladieb a veľmi dobrou hlasovou podporou im bol veľký žiacky spevácky zbor pod taktovkou Pavla Tomáša st., učiteľa hudby. Po odznení všetkých skladieb obecenstvo na osobitných lístkoch okrúžkovaním zvolilo najlepšieho speváka a skladateľa.

Najviac hlasov získala skladba Sen, ktorú na text Viery Torňošovej skomponoval Ján Dišpiter z Kovačice a predniesla ju Mária Magdaléna Torňošová, najväčšie sympatie obecenstva získala malá speváčka Una Amidžićová z Nového Sadu.

18-leti-kovacica 2016 002

Skladbou Modrá hviezda skladateľky Miliny Sklabinskej si Una vyspievala i 1. cenu odbornej poroty, v ktorej pracovali odborníci: Jarmila Juricová-Stupavská, Valentín Michal Grňa, Pavel Tomáš ml. a Mária Kotvášová-Jonášová. Prvá cena za skladbu, ako i Zlatá plaketa NRSNM sa dostali do rúk skladateľa a textára Ondreja Pavčoka za skladbu Bozkal pavúk mušku, ktorú zaspievala Ema Galambošová z Hložian. Druhou cenou za prednes odborná porota odmenila Katarínu Válovcovú z Kovačice, ktorá zaspievala pieseň Ako mama autorov Vieroslavy a Daniela Válovcovcov a textárky Viery Torňošovej.

Druhá cena za skladbu sa dostala do rúk skladateľky Eleny Krošlákovej za pieseň Menová, ktorú predniesla Adela Krošláková z Báčskej Palanky. Tretia cena za skladbu Rybárska, ktorej text napísal Pavol Štefánik a zaspievala ju Magdaléna Kaňová, sa dostala do rúk skladateľa Zlatka Klinovského.

18-leti-kovacica 2016 003

Tretiu cenu za interpretáciu si vyspievala Kovačičanka Anna Ďurišová, a to za prednes piesne Tomáš autora skladby a textu Pavla Ďuriša.

Okrem už spomenutých účastníkov na festivale Letí pieseň, letí 2016 vystúpili aj mladí speváci: Marián Častvan a Andrea Javorníková zo Selenče, Anabela Košútová, Marína Benková, Anna Stanová, Gabriela Svetlíková, Gabriela Nosáľová a Hana Barcová z Kovačice. Svojimi skladbami sa o jednu z cien na festivale uchádzali aj skladatelia Juraj Súdi ml., Jozef Šifel st., Želko Suchánek, Anita Petráková, Jaroslav Glózik a Juraj Súdi st. Podľa slov Pavla Tomáša ml., predsedu odbornej poroty, niektoré skladby neboli ladené deťom, skôr patrili pre festival, kde súťažia dospelí speváci.

Na festival Letí pieseň, letí sa tohto roku dostalo 14 autorských textov od 12 autorov, medzi ktorými si svoje spisovateľské perá vyskúšali aj Marína Petrášová, Marína Benková st., Žan Petrák, Katarína Petrášová a iní. Podľa odborného posúdenia profesorky Márie Kotvášovej-Jonášovej, cenu za najlepší text si zaslúžila textárka Anna Čapandová, ktorá napísala Na rozlúčku. Podľa textu profesorky Evy Hrkovej-Poliakovej festival viedla skvelá moderátorská dvojica Alexandra Čížiková a Dušana Babincová.

Na záver festivalu bodku za ním položili organizátori Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Katarína Petríková, riaditeľka kovačického DK, a Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktoré účastníkom festivalu slávnostne udelili zaslúžené ceny a odmeny. K organizácii tohtoročného podujatia ruky priložili i Základná škola Mladých pokolení a Obec Kovačica.

Finančne prispel i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM festival podporila v hodnote 200.000,00 dinárov.

Podľa Aničky Chalupovej, redaktorky týždenníka Hlas ľudu
Fotografie: A. Chalupová