K dodatkom učebných osnov

19. 12. 2016 koordinátorka pre vzdelávanie a spolupracovníčka, Alena Pešková, zastupovali náš Výbor pre vzdelávanie v Ústave pre zveľadenie kvality vzdelávania a výchovy v Belehrade spolu s predstaviteľmi chorvátskej a rumunskej národnostnej rady, kde podrobne analyzovali dodatky programov z dejín, sveta okolo nás, prírody a spoločnosti, hudobnej a výtvarjnej kultúry.

k dodatkom 2016 002

Na túto aktivitu VPV NRSNM vyčlenil 2.800,00.