Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady 3 x Ď

V roku 2014 Organizačno-správna rada 21. Detského divadelného festivalu 3 x Ď zasadala dvakrát. Dňa 6. marca 2014 sa stretla v miestnostiach SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

Hlavným bodom rokovania tejto schôdze bolo vzhliadnuť možnosť ubytovania detí – účastníkov 3 x Ď počas troch festivalových dní v Starej Pazove. Na výzvu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pripraviť program 3 x Ď sa ako jediná prihlásila Annamária Boldocká Grbićová so svojím tímom. Keďže sa pôvodne plánovaný termín tejto prehliadky stanovený na koniec apríla ukázal ako nezrealizovateľný, preto bol určený nový termín uskutočnenia – od 6. do 8. júna 2014.

rada3xd002

Organizačno-správna rada sa stretla aj 19. marca 2014 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Aj tomuto zasadnutiu predsedala Libuša Lakatošová. Na stretnutí sa hovorilo predovšetkým o ubytovaní detí – účastníkov v Starej Pazove a keďže je počet účastníkov väčší od kapacít, ktoré potvrdili školopovinné staropazovské deti, hovorilo sa o hľadaní možností ubytovať ich aj v domácnostiach členov MOMS, ženského spolku a evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Tiež sa analyzovala i finančná konštrukcia festivalu a do tretice osobitný bod bol venovaný programovej náplni festivalu – Otváraciemu programu, tvorivej dielni počas troch dní, ktorej výsledok bude Zatvárací program festivalu. Hovorilo sa i o sprievodných podujatiach a o iných detailoch tohto nášho čoraz populárnejšieho celomenšinového festivalu, ktorý zažíva nielen kvantitatívny, ale i kvalitatívny rast.