Sa sednica Organizaciono-upravnog saveta “3 x Đ”

U 2014. godini je sednica Organizaciono-upravnog saveta 21. Dečijeg pozorišnog festivala “3 x Đ” održana dva puta. Dana 6. marta 2014. savet je zasedao u prostorijama SKUD “heroj Janko Čmelik” u Staroj Pazovi.

Akcenat sednice je bio u sagledavanju mogućnosti da se deca – učesnici smeste u Staroj Pazovi za vreme trajanja festivala. Na konkurs Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za osmišljavanje programa festivala se kao jedina prijavila Anamarija Boldocka Grbić sa svojim timom. Takođe je definisan termin održavanja festivala – od 6. do 8. juna 2014. godine.

rada3xd002

Organizaciono-upravni savet je po drugi put zasedao i 19. marta 2014. g. u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u Novom Sadu. I ovoj sednici je predsedavala Libuša Lakatošova. Članovi saveta su raspravljali o pronalaženju mogućnosti kako da se što veći broj domaćinstava u Staroj Pazovi uključi u smeštaj dece učesnika festivala pošto učenici staropazovačke osnovne škole ne raspolažu dovoljnim kapacitetima. Bilo je reči i o finansijskoj konstrukciji a kao treća tačka dnevnog reda bio je program festivala. Posebno se raspravljalo o svečanom otvaranju, kreativnoj radionici za vreme trajanja festivala čiji rezultat će biti svečano zatvaranje festivala sa dodelom nagrada. Treba istaći da ovaj festival u zadnjih nekoliko godina zasigurno ima tendenciju ne samo kvantitativnog nego i kvalitativnog rasta.