Z vyhodnotenia literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo

Na Základnej škole Jána Kolára v Selenči sa 5. marca 2014 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a stredných škôl a gymnázií.

Súbeh bol síce uzavretý ešte 15. novembra 2013, ale z objektívnych dôvodov sa slávnostné udelenie odmien autorom najúspešnejších prác presunulo až na začiatok marca roku 2014. Súbeh vypísali Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru spolu s Výborom pre vzdelávanie NRSNM a Slovenským vydavateľským centrom.

slovo002

Do tretice literárny súbeh bol skutočne vydarený, keďže sa ho zúčastnili žiaci zo základných a stredných škôl z väčšiny našich slovenských vojvodinských prostredí. Z Pivnice, Selenče, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Nového Sadu, Starej Pazovy, Erdevíka, Padiny a Kovačice. Na súbeh bol zaslaný pozoruhodný počet žiackych prác – úhrnne 90 (75 prác v kategórii žiakov vyšších ročníkov základných škôl a 15 prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií) a hodnotila ich komisia, ktorá pracovala v zložení Martin Prebudila (predseda) a členovia Svetluša Hlaváčová a Pavel Matúch.

slovo003

Pritomných v mene selenčskej základnej školy privítala pani riaditeľka a zároveň predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová, potom sa slova ujala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a v mene komisie, ktorá hodnotila všetky práce zaslané na súbeh sa prihovoril spisovateľ a predseda Komisie pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM Martin Prebudila. Mladým odmeneným literátom predsedníčka NRSNM udelila ceny, knižným darčekom boli poctení aj učitelia resp. profesori slovenčiny, ktorí animovali početných žiakov, aby sa prihlásili na súbeh. V pokračovaní vydareného programu najúspešnejšie slohy prečítali odmenené autorky a malú slávnosť hudobne spestril žiacky orchester a chór selenčskej školy pod vedením profesora Juraja Súdiho.

slovo004

Odmenení prvou cenou si domov odniesli tablety, odmeny pre nositeľov druhej ceny boli balíky kníh Slovenského vydavateľského centra a nositelia tretej ceny získali ročné predplatné na mládežnícky časopis Vzlet v rámci NVU Hlas ľudu. Všetci ešte dostali diplomy, tričká s originálnym logom súbehu a pamätnicu NRSNM 2003 – 2013.

Odmenení žiaci v kategórii žiakov základných škôl od 5. do 8. ročníka:

1. cena – Hana Čížiková, žiačka VIII.1 zo Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici za prácu Posledné leto
2. cena – Aňa Marčoková, žiačka VIII.2 zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči za prácu Spomienky na našich starých rodičov
2. cena – Anabela Stošićová, žiačka VII.2 zo Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácu Dobre je, usmiala sa
3. cena – Valentína Imreková, žiačka VI.1 zo Základnej školy 15. októbra v Pivnici za prácu Moja dedina voľakedy a dnes
3. cena – Kristína Kováčová, žiačka VIII.b zo Základnej školy Jána Kollára za prácu Mala som strach

Odmenení žiaci v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií:

1. cena – Malvína Zolňanová, žiačka III. ročníka na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Iskra tmy
2. cena – Jana Domoniová, žiačka IV. ročníka na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Oheň
3. cena – Jaroslava Majerová, žiačka III. ročníka na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Snový slovný príbeh

Téma súbehu opäť bola voľná a v tejto súvislosti pripomíname, že na súbeh netreba zasielať čím väčší počet prác, ale dať slobodu žiakom, aby si sami volili tému a aby vo svojom intímnom svete ľubovoľne vytvárali verše a prozaické útvary. Tým by sme sa vyhli zbytočnej kvantite a, chceme veriť, že by sme získali aj kvalitnejšie literárne práce.

slovo005

slovo006

slovo007