Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady festivalu Tancuj, tancuj…

V dňoch 22. a 23. novembra 2016 v Hložanoch a v Báčskom Petrovci sa stretli členovia Organizačno-správnej rady Festivalu Tancuj, tancuj… spolu s predsedom Výboru pre kultúru NRSNM Jánom Slávikom a členmi odbornej poroty, ktorá hodnotila výkony tanečných súborov v roku 2016 (okrem J. Slávika, ktorý bol na schôdzi aj ako člen poroty boli prítomní i Tatiana Kriváková-Amidžićová a Milorad Lonić).

zo-zasadnuti 2016 002

Jediným bodom rokovania počas týchto dvoch stretnutí bolo doriešiť v súlade s Pravidlami festivalu ktoré dva súbory budú reprezentovať náš štát v rámci Krajanskej nedele 52. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v roku 2017.

Po dôkladnej analýze pravidiel a výkonov súborov bolo povedané, že je rozhodnutie poroty nemeniteľné a zároveň rozhodnuté, že v roku 2017 na detviansky festival odcestujú: mladšia tanečná skupina Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian a staršia tanečná skupina Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina z Báčskeho Petrovca.