Podpora študentom slovakistiky

Vo štvrtok, 24. novembra, študenti Filozofickej fakulty v Novom Sade z oddelenia slovakistiky a študenti, ktorí slovenčinu študujú ako cudzí jazyk, zúčastnili sa na výlete, ktorý umožnila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

podpora-studentom slov nov 2016 002

Najprv sa študenti, v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade pozreli na výstavu o Slovákoch vo Vojvodine, ktorej vernisáž bola 26. októbra 2016. V pokračovaní navštívili prvé slovenské gymnázium vo Vojvodine, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom. Študenti navštívili aj všetky výstavy Múzea vojvodinských Slovákov, v galérii Zuzky Medveďovej, v Matici slovenskej a tiež sa boli pozrieť aj na Najstarší dom v Báčskom Petrovci.

podpora-studentom slov nov 2016 003

Od predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku, Kataríne Melegovej Melichovej si vypočuli krátku históriu o Matici a zoznámili sa o jej súčasnom pôsobení.

podpora-studentom slov nov 2016 004

Poslednou destináciou v Báčskom Petrovci bol Spolok petrovských žien, kde predsedníčka Mária Gašparovská hovorila o vystavených veciach v priestorách spolku a o jeho činnosti.

podpora-studentom slov nov 2016 005

Ďalej cesta viedla do Kulpína. Tam si študenti obdivovali kaštieľ rodiny Dunderskej a vypočuli si históriu z čias jeho vybudovania.

podpora-studentom slov nov 2016 006

Nakoniec sa toto milé kamarátenie uzavrelo v reštaurácii Lipa v Kulpíne pri chutnom obede.

podpora-studentom slov nov 2016 007

Výlet sa všetkým študentom veľmi páčil, zvlášť študentom, ktorí slovenčinu študujú ako cudzí jazyk, lebo sa po prvýkrát mali príležitosť zoznámiť so slovenskou kultúrou vo Vojvodine na takýto spôsob.

podpora-studentom slov nov 2016 008

NRSNM vyčlenila na túto aktivitu 50.000,00.