Zo schôdze Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru

Dňa 16. januára 2013 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru. Ústrednou témou rokovania bol Plán a program tejto komisie na rok 2013 a schválenie Výročnej správy z roku 2012. Predsedníčka komise Milina Sklabinská členom  sprítomnila nový spôsob organizovania a fungovania celomenšinových festivalov, ktorý by sa mal uplatňovať od tohto roku.

Keď ide o samotnú prácu komisie, v roku 2012 pracovala v súlade s plánom a program. Zralizovala všetky aktivity a úspešne uzavrela vlaňajší rok. Členovia hudobnej komisie si v roku 2013 naplánovali zrealizovať nasledujúce podujatia: IX. muzikologickú konferenciu, tlač Zborníka prác VIII. muzikologickej konferencie, IX. Letný dirigentský kemp, VI. Stretnutie slovenských zborov vo Vojvodine, Prezentáciu slovenskej vojvodinskej hudby v zahraničí a hudobnú produkciu XV. festivalu Letí pieseň, letí.