Sednica Komisije za muzičku delatnost Odbora za kulturu

Dana 16. januara 2013. god. u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu zasedala je Komisija za muzičku delatnost Odbora za kulturu. Posebna pažnja je posvećena Planu i programu ove komisije u 2013. godini i odobrenju godišnjeg izveštaja za 2012. godinu. Predsednik komisije Milina Sklabinski je prisutnim članovima predstavila novi način organizovanja i funkcionisanja festivala od značaja za nacionalnu manjinu, koji bi trebao da započne ove godine.

Što se tiče rada same komisije, u 2012. godini je funkcionisala u skladu sa planom i programom. Realizovala je sve aktivnosti i uspešno zatvorila prošlu godinu. Članovi muzičke komisije su u 2013. godini planirali sledeće manifestacije: IX muzikološku konferenciju, štampanje Zbornika radova VIII muzikološke konferencije, IX Letnji dirigentski kamp, VI Susrete slovačkih horova u Vojvodini, Prezentaciju slovačke vojvođanske muzike u inostranstvu i muzičku produkciju XV festivala Leti pesma, leti.