Zaznamenaný Deň školy

2. októbra 2015 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci zaznamenali Deň školy.

zaznamenany-den-skoly 2015 002

Pri tejto príležitosti predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a koordinátokra pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová rozdelili štipendiá – bezplatný pobyt v žiackom domove Tabite Vágalovej, Jozefíne Kámaňovej a Taničke Kľúčikovej z Pivnice,  Ivete Galasovej z Padiny a Filipovi Ďuríkovi z Erdevíka.

zaznamenany-den-skoly 2015 003