Letná škola bábkového divadla

V dňoch od 7. do 15. júla v Banskej Bystrici na 1. ročníku Letnej školy bábkového divadla sa zúčastnilo niekoľko zahraničných Slovákov. Základným cieľom tohto workshopu bolo kvalitným a odborným programom podporiť rozvoj divadelného herectva a prednesu v krajanskom prostredí.

Organizátorom bolo Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Toto podujatie finančne podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

babka-divadlo002

 
Ako odborný garant workshopu bola MgA. Iveta Škripková, ktorá je zároveň riaditeľkou Bábkového divadla na Rázcestí, kde vlastne toto školenie prebiehalo. Na spomenutý workshop sa prihlásilo celkovo 29 účastníkov vo veku 8 až 18 rokov z troch krajanských štátov, a to z Rumunska, Ukrajiny a zo Srbska ( Kysáč, Padina a Vojlovica). Náplňou programu boli animačná, výtvarná, herecká dielňa a tvorivé písanie. Účastníci boli roztriedení do skupín a každá z nich absolvovala  všetky spomenuté dielne.

Divadelníci Bábkového divadla pre účastníkov pripravili predstavenie Tatranky – divadelné predstavenie venované Tatrankám a Tatrancom. Počas celého týždňa prebiehali dielne a vyvrcholením bolo v piatok 12. júla slávnostné ukončenie workshopu, prezentovanie výsledkov a udelenie certifikátov. Frekventanti workshopu absolvovali aj návštevu rozprávkovej dediny Habakuky a Bystriansku jaskyňu.