Седница Одбора за образовање

17. јула 2018. године ју у ОШ “Људовит Штур” у Кисачу одржана ванредна седница Одбора за образовање са директорима основних школа, у којима се настава изводи на словачком језику.

На седници су истакнути проблеми затварања одељења са словачким наставним језиком у школама са малим бројем ученика и утврђена динамика рада у циљу очувања, што већег броја, одељења.