Zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

Schôdza Výboru pre vzdelávanie NRSNM, ktorá sa uskutočnila v utorok 28. januára t. r. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, mala na dennom poriadku:

  1. Verifikácia zápisnice z minulého zasadnutia
  2. Správa o činnosti VPV v roku 2013
  3. Plán práce a finančný plán na rok 2014
  4. Informácie o plánovaných projektoch
  5. Žiadosť o finančnú podporu (J. Šimoni)
  6. Priority v oblasti vzdelávania v rámci spolupráce s MŠ SR
  7. Aktuálne otázky