Naša tradičná zimná kamarátka – kniha

Tradičné podujatie Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Zima s knihou, ktoré popularizuje slovenské knihy, štartovalo 24. januára 2014 v Báčskom Petrovci v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

Táto akcia je putovného charakteru, čiže prezentuje knižnú produkciu Slovenského vydavateľského centra v našich slovenských vojvodinských prostrediach. Zima s knihou sa koncepčne vždy prispôsobuje hostiteľským prostrediam, respektíve ich jubileám. Je to jedinečná príležitosť, aby sa naša čitateľská verejnosť na tvári miesta zoznámila s najnovšou tvorbou SVC.

zima002

Okrem toho, že sa v rámci tejto akcie prezentujú vydania SVC, ctitelia knihy od riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka zároveň získavajú aj podrobnejšie informácie o edíciách a o každej knihe, ktorú SVC vydalo v minulom roku.

Zima s knihou štartovala v Báčskom Petrovci v spolupráci so Samovzdelávacím krúžkom Sládkovič a jej druhou zastávkou bola knižnica v Kovačici. Do tretice beseda bola v Hložanoch v kaviarni Pod lipami v spolupráci so Spolkom žien Slovenka a nasledovala knižná zastávka v Kysáči – v knižnici v spolupráci so Spolkom kysáčskych žien.

zima003

V Selenči sa knihe tešili v modrej sieni pri evanjelickom kostole, v Padine sa akcia uskutočnila na základnej skole v spolupráci s tamojšou knižnicou a na 20. medzinárodnom knižnom salóne v Novom Sade bola predstavená kniha Rybím jazykom.

zima004

Táto populárna akcia sa ukončí na sklonku marca v spolupráci s organizačným výborom 20. ročníka DIDA a Ochotníckym divadlom Janka Čemana z Pivnice ako Vítanie jari. Fotografie poskytol Andrej Meleg.