Zasadala Národná osvetová rada

V utorok, 15. novembra 2016 zasadala v Belehrade Národná osvetová rada.

Na svoje 125 zasadnutie boli pozvaní aj predstavitelia národnostných menšín, keďže sa na dennom poriadku nachádzali aj body späté s problematikou národnostného školstva. Na zasadnutí boli schválené štandardy pre srbský jazyk ako nematerinský.

V mene Koordinácie národnostných rád národnostných menšín sa na zasadnutí zúčastnila aj koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

Diéta pre účastníčku: 1.400,00