IX. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny

Od 11. do 13. novembra 2016 v Báčskom Petrovci, Novom Sade a v Padine prebiehalo IX. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny.

Ústredným podujatím bol koncert, ktorý sa uskutočnil v Petrovci 12. novembra v aule Základnej školy Jána Čajaka. Na koncerte vystúpilo sedem slovenských zborov, šesť z Vojvodiny a jeden zo Slovenskej republiky.

Vystúpili nasledujúce domáce zbory: Komorný zbor Musica viva a Obecný cirkevný spevokol Credimus z Báčskeho Petrovca, Komorný zbor Zvony zo Selenče, Miešaný zbor SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, Miešaný zbor Tília zo Starej Pazovy, Komorný mužský zbor Skala z Kovačice, ako aj hosťujúci zbor Slovenský kresťanský spevácky zbor KREDO – VIRUJU  z Telgártu, Slovenská republika. Všetky zbory zapôsobili svojím prednesom a výberom repertoáru avšak korunou bolo vystúpenie zbora KREDO – VIRUJU.

Tento zbor mal aj dva samostatné koncerty v rámci návštevy Srbska v Novom Sade a Padine.

Stretnutie zborov podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská v Srbsku, Obec Báčsky Petrovec, sponzori a k organizácii stretnutia prispeli všetci členovia zboru Musica viva.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny stretnutie podporila v hodnote 50.000,00 dinárov.

Vedúca organizačného tímu Mariena Stankovićová Kriváková

Foto: kulpin.net