Zasadala Literárna komisia Výboru pre kultúru

Dňa 4. septembra 2013 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade bolo ďalšie tohtoročné zasadnutie Literárnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM.

Členovia komisie rokovali predovšetkým o literárnych súbehoch časopisov Zornička, Nový život a žiackom literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktoré sú uverejnené v týždenníku Hlas ľudu a na webovej stránke NRSNM. Práce na tieto súbehy možno zasielať do 1. novembra a vyhodnotenie sa uskutoční v decembri t. r.. Navrhnutí boli aj členovia odborných porôt jednotlivých súbehov. Podčiarknuté bolo, že v roku 2014 na tieto súbehy treba plánovať vyššie peňažné odmeny.

literatura002

Hovorilo sa i o účasti na knižnom veľtrhu Bibliotéka, ktorý bude v bratislavskej Inchebe v dňoch od 14. do 17. novembra 2013.

Na schôdzi Literárnej komisie boli prítomní: Martin Prebudila – predseda,  Katarína Hricová, Jaroslav Litavský, Vladimír Valentík, Ladislav Čáni, Pavel Matúch a predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Zdenka Valentová Belić.