Divadelný vavrín 2013

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka vyzývajú slovenské ochotnícke divadelné súbory zo Srbska aby sa prihlásili na 44. prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín 2013, ktorá sa bude konať od 4. – 13. októbra v Starej Pazove.

Vyplnenú prihlášku treba poslať najneskôr do 11. septembra 2013 na adresu:

SKUS h. Janka Čmelíka
Ćirila i Metodija 11
22 300 Stara Pazova

alebo e-mailom na adresu festivaly@slovackizavod.org.rs

S prihláškou je potrebné zaslať fotografiu, obsadenie úloh a krátky text o predstavení, ktoré zverejníme v bulletine. V prípade, že divadelný súbor má vyrobený plagát z predstavenia, ktoré prihlasuje na prehliadku, potrebné je poštou zaslať aj jeho dva exempláre na horeuvedenú adresu.

Dodatočné informácie získate na tel. čísle + 381 63 509 153 (Miroslav Kožík, koordinátor)

Tešíme sa na Vašu účasť na 44. Divadelnom vavríne.

>> Stiahnite si prihlášku