Sa sednice Literarne komisije Odbora za kulturu

Dana 14. maja 2014. god. u prostorijama NSSNM u Novom Sadu je zasedala Literarna komisija Odbora za kulturu NSSNM u saradnji sa Izdavačkom komisijom ovog odbora.

Članovi komisije su raspravljali o 58. književnom savetovanju koje će se održati dana 7. juna 2014. u Bačkom Petrovcu. Govorili su o temi savetovanja, o učešću gostiju – učesnika iz Slovačke Republike i Rumunije. Deo sednice je bio posvećen i pitanjima budžeta ovih komisija, konkursima književnog časopisna „Novi život“ i dečijeg lista „Zornička“ kao i kriterijumima učešća na ovim konkursima. Govorilo se i o prvom seminaru kreativnog pisanja posvećenog talentovanim smoškolcima i srednjoškolcima a koji je osmislila predsednica Odbora za kulturu NSSNM Zdenka Valent Belić.

Na sednici su prisustvovali: Martin Prebuđila, Vladimír Valenćik, Adam Svetlik, Jan Salčak i Pavel Matuh.