Zasadala Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM

V Novom Sade dňa 29. októbra 2013 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Prítomní boli predseda komisie Ján Makan a členovia Alexander Bako a Miroslav Fábry.

Zasadnutia sa zúčastnila aj riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská. Ústredným bodom tohto zasadnutia boli divadelné festivaly  Prehliadka slovenskej divadelnej tvorby Divadelný vavrín a Detská divadelná prehliadka 3 x Ď, čiže pravidlá týchto festivalov. Predseda komisie Ján Makan podal návrh pravidiel, ktorého jednotlivé položky spolu s prítomnými členmi prerokovali a ktoré im následne boli zaslané aj v písomnej podobe. V období po nasledujúcu schôdzu Výboru pre kultúru NRSNM členovia tejto komisie ich ešte môžu pripomienkovať.