10. Festival Zuzany Kardelisovej

Ustanovizeň pre kultúru, informovanie a vzdelávanie
Kultúrno-informačné stredisko Kysáč
Vás pozýva
na 10. Festival Zuzany Kardelisovej,
festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie
a poslanie ženy v spoločnosti,
ktorý sa uskutoční v Kysáči 1. – 3. a 8. – 10. novembra 2013

Festival vyfinancovala SPRÁVA PRE KULTÚRU MESTA NOVÝ SAD

Piatok 1.11.2013
o 12.00 h
Pietna pamiatka pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne

o 20.00 h
Otvorenie festivalu
Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica
Katarína Mišíková Hitzingerová: Kto z koho
réžia: Katarína Mišíková Hitzingerová

Sobota 2.11.2013
o 17.00 h
Divadlo Brod, o.s., Uherský Brod – Česká republika
Sue Glover: Tulenia žena
preklad: David Drozd
réžia: Roman Švehlík

o 20.00 h
Divadlo VHV scéna pri Dome kultúry 3. októbra, Kovačica
Jovan Sterija Popović: Ženba a vydaj
preklad: Mária Kotvášová
réžia: Milenko Pavlov

Nedeľa 3.11.2013
o 19.00 h (folklórna sieň)
Divadelná odbočka pri MOMS Báčska Palanka
Elena Hložanová: Život je čudo
réžia: Katarína Mišíková Hitzingerová a Elena Hložanová

o 20.00 h
Divadlo VHV, Báčsky Petrovec
Roman Olekšák: Negativisti
réžia: Ivan Hansman Jesenský

Piatok 8.11.2013
o 20.00 h
Slovenské divadlo VHV pri SKUS h.Janka Čmelíka, Stará Pazova
Ľudmila Razumovská: Drahá pani profesorka
preklad: Maja Šipická a Vlasta Ikerová
réžia: Anička Balážová

Sobota 9.11.2013
o 16.00 h
Ochotnícke divadlo KIS Kysáč
Robin Hawdon: (ukážková inscenácia) Dokonalá svadba
preklad: Danica Haláková
réžia: Ján Privizer

o 20.00 h
Divadelný súbor KUS Zvolen, Kulpín
Ivan Holub: Pohreb
réžia: Alexander Bako

Nedeľa 10.11.2013
o 20.00 h
Zhodnotenie festivalu a udelenie cien

 

Na počesť odmenených
Slovenské vojvodinské divadlo
Peter Quilter: Opona nahor!
réžia: Dušan Bajin

Tešíme sa na Vašu prítomnosť
Kultúrno-informačné stredisko Kysáč