Sa sednice Muzičke komisije Odbora za kulturu

Dana 22. avgusta 2014. godine u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu je zasedala Komisija za muzičku delatnost Odbora za kulturu NSSNM.

Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Ana Medveđova, Mariena Stanković Krivakova, Pavel Tomaš a sednicu je vodila Milina Sklabinski, predsednica komisije.

Posle usvajanja zapisnika sa prethodne sednice A. Medveđova je prisutne informisala o 10. Letnjem dirigentskom kampu u Bačkom Petrovcu, M. Stanković Kriváková je govorila o pripremama na Susret slovačkih horova gde se očekuje prisustvo deset horova uključujući i gostujući hor „Mladost“ iz Banske Bistrice (Slovačka Republika).

h-komisia 002

Na sednici je bilo reči o pripremama na X konferenciju muzikologa. Lajt motiv ovogodišnjeg skupa je koncipiran univerzalnom temom „Muzička umetnost u kulturi čoveka“ što je ujedno idealna prilika na desetogodišnji osvrt permanentnog organizovanja ove konferencije. U okviru četvrte tačke dnevnog reda bio je usvojen predlog da Muzička komisija OZK inicira upisivanje slovačke muzike grupe muzičarki na dijatonskim harmonikama iz Aradca na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO. Aktivnosti vezane za proceduru realizacije ove inicijative je preuzela predsednica Muzičke komisije OZK NSSNM Milina Sklabinski.