Letná škola informatikov

V dňoch  17. až 22. augusta na Univerzite Komenského v Bratislave a v Harmónii v Modre prebiehala Letná škola mladých informatikov v organizácii Centra ďalšieho vzdelávania z Bratislavy.

Do Modry na vzdelávací informatický kurz odcestovali deti zo Starej Pazovy, Sriemskej Kamenice, Selenče, Hložian, Pivnice, Kulpína a Báčskeho Petrovca. Zoznámený boli s tvorbou web stránok a zdokonaľovali sa aj vo photoshope. Svoje popoludňajšie aktivity venovali hodinám slovenčiny ako i obchádzke miest: Modry, Bratislavy, Piešťan a Senca.

informatika-002

Okrem toho navštívili dopravné múzeum, letecké múzeum, Vojenské múzeum a historické múzeum. Mali príležitosť cestovať vláčikom a obchádzať slnečné jazerá a Termálne kúpele. Na tomto kurze si žiaci rozvíjali svoje počítačové zručnosti a svoju materinskú reč. So zájazdom sú veľmi spokojní.

informatika-003

Projekt finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

informatika-004