Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

Členovia Výboru pre informovanie NRSNM sa 19. apríla stretli v Národnostnej rade Slovákov v Novom Sade.

Ústrednou témou schôdze bolo odporúčanie k projektom zaslaným na súbeh Pokrajinskeho sekretariátu pre verejné informovanie a kúlturu APV a Ministerstva pre verejné informovanie a kulturu RS.

Taktiež sa hovorilo aj o súbehoch VPI na rok 2017, projektoch VPI schválenýh Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a o Stratégii verejného informovania v slovenskom jazyku v období 2017-2021.