Sastao se Odbor za informisanje

Članovi Odbora za informisanje NSSNM sastali su se 19. aprila u sedištu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu.

Centralna tema sastanka je bila davanje preporuke Odbora za informisanje na projekte Pokrajinskog sekretarijata za javno informisanje i kulturu APV i Minstarstva za javno informisanje i kulturu RS.

Takođe su govorili o javnom konkursu koji je raspisao Odbor za informisanje NSSNM  za 2017. godinu, projektima ovog Odbora odobrenih od strane Kancelarije za Slovaka koji žive u inostranstvu i o Strategiji u oblasti informisanja na slovačkom jeziku u preriodu od 2017. -2021.godine.