Výzvy vo vzdelávaní v jazyku národnostných menšín

Na 10. medzinárodnom veľtrhu vzdelávania Putokazi Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá organizoval okrúhly stôl na tému Výzvy vo vzdelávaní v jazyku národnostných menšín.

Na okrúhlom stole, ktorý  sa konal 28. februára 2014 v sieni Master centra sa najviac pozornosti venovalo počtu žiakov zapísaných do tried na jazykoch menšín na úrovni základných a stredných škôl a počtu žiakov, ktorí sledujú hodiny materinského jazyka s prvkami národnej kultúry.

veltrh002

Na veľtrhu boli realizované aj prezentácie stredných škôl, ktoré ponúkajú žiakom možnosť zápisu do slovenských tried a prezentovala sa aj  základná škola 15. októbra z Pivnice, ako nositeľka ceny Đorđe Natošević za rok 2013.