Z 3. zasadnutia Programovej rady Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Dňa 24. mája 2013 v Hložanoch dňa v priestoroch Miestneho spoločenstva po tretíkrát zasadala Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM v úlohe Programovej rady 43. Folkórneho festivalu Tancuj, tancuj. Prítomní boli: Valentín Michal Grňa (predseda), Anna Chrťanová Leskovac (podpredsedníčka), Michal Hataľa, Željko Čapeľa, Jaroslav Litavský a Stanislav Dierčan. Po schválení zápisnice z 2. zasadnutia Programovej rady Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj, ktorá bola 8. mája 2013, podaná bola informácia o schválení účastníkov festivalu a schválený bol aj harmonogram a program koncertov festivalu. Taktiež sa hovorilo o priebehu podpisovania zmlúv Stretnutia v pivnickom poli a Detského folklórneho festivalu Zlatá brána.