Prvý Festival slovanského písomníctva a kultúry v Novom Sade

V dňoch 24. a 25. mája 2013 sa v Novom Sade sa uskutočnil prvý Festival slovanského písomníctva a kultúry. Organizáciu tejto udalosti mali partnerské mestá Nový Sad a Nižný Novgorod z Ruskej federácie.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v rámci tohto festivalu pripravili osobitný programový celok. V priestoroch ústavu boli prezentované stručné dejiny slovenskej vojvodinskej literatúry, ktoré špeciálne k tejto príležitosti pripravila predsedníčka Výboru pre kultúru Zdenka Valentová-Belić. Efektne podaný materiál novej predsedníčky tohto výboru bol nanajvýš pútavý a expresívny. Riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská prítomných tiež svojrázne uviedla do slovenskej vojvodinskej kultúry, literatúry a vydavateľstva. V pokračovaní bolo prezentované i video o osadách, v ktorých žijú Slováci. Video malo i trefne zvolené vokálno-inštrumentálne predely, ktoré predviedli: Anna Zorňanová, Anna Struhárová a Jaroslava Vršková-Opavská za hudobného sprievodu Ervina Malinu, Alexandry Majtánovej, Ðorđa Petrišku, Vladimíra Turčana a Miroslava Opavského. Program v ÚKVS poctil zástupca predsedu Zhromaždenia mesta Nový Sad Miroslav Ilić.

pisomnictvo002

V spoločnom programe na večierku celoslovanského priateľstva v Slávnostnej sieni novosadskej Mestskej radnice sa zúčastnilo šesť národnostných rád slovanských národov – slovenská, rusínska, ukrajinská, bunjevská, macedónska a bulharská. Slovenskú kultúru v rámci hudobného bloku dôstojne reprezentovali: Anna Zorňanová, Ivan Slávik, Leonóra Súdiová, Alexandra Majtánová, Igor Kríž,  Ðorđe Petriško a Dušan Janković v úlohe sólistov a členov orchestra SKC P. J. Šafárika v Novom Sade.

pisomnictvo003

Účastníci slovenskej časti festivalu zodpovedne pripravili svoju časť a podľa neoficiálnej mienky organizátorov podali veľmi kvalitný a ucelený obraz o svojom spoločenstve.

pisomnictvo004