Sa treće sednice Programskog saveta Festivala folklora „Tancuj, tancuj…“

Dana 24. maja 2013. god. u prostorijama Mesne zajednice u Gložanu treći put je zasedala Komisija za delatnost amaterskih kulturno-umetničkih društava i udruženja koja se bave zaštitom slovačke tradicionalne kulture Odbora za kulturu NSSNM u ulozi Programskog saveta 43. Festivala folklora „Tancuj, tancuj…“ Prisutni su bili: Valentin Mihal Grnja (predsednik), Ana Hrćan Leskovac (potpredsednica), Mihal Hatalja, Željko Čapelja, Jaroslav Litavski i Stanislav Đierčan. Posle usvajanja zapisnika sa druge sednice Programskog saveta koja je bila 8. maja 2013. god. razmatralo se o usvajanju učesnika festivala a usvojen je bio i program svih koncerata festivala. Na dnevnom redu je bilo reči i o predstojećem potpisivanju ugovora o međusobnim pravima i obavezama organizatora i osnivača festivala „Susreta u pivničkom polju“ i Dečijeg festivala folklora „Zlatá brána“.