Republiková súťaž zo slovenčiny

Dňa 19. mája na Základnej škole 15. októbra v Pivnici prebiehala Republiková súťaž zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa jej úhrne 39 žiakov z jedenástich základných škôl. Organizátormi súťaže boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

Počas testovania prebiehali rôzne aktivity v škole a v Dome kultúry. V škole zasadal Aktív učiteľov slovenčiny na čele s Máriou Andrášikovou. Alena Pešková z Ústavu pre vydávanie učebníc podala zoznam kníh pre základné školy, Vesna Kámaňová z Pivnice vo svojej prezentácii hovorila o Umeleckom prednese poézie a prózy,  Zuzana Lenhartová z Kovačice informovala prítomných o webovej stránke vo svetle príprav na záverečnú skúšku pre ôsmakov. PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM,  prezentovala počítačový program na elektronické vysvedčenia.

sk-zakladna002

Porota, na čele s predsedníčkou Dr. Annou Makišovou vyhodnotila testy nasledovne: v siedmom ročníku 1. miesto obsadila Hana Čížiková z Kovačice, 2. miesto Rebeka Majdlíková z Padiny a 3. miesto si rozdelili dve žiačky – Katarína Rumanová zo Starej Pazovy a Anna Pálenkášová  z Padiny. V 8. ročníku 1. miesto obsadila Iva Mojovićová zo Starej Pazovy, 2. miesto Tabita Vágalová z Pivnice a 3. miesto obsadila tiež Pivničanka Marína Imreková.

sk-zakladna003

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s NRSNM finančne podporí cestu a pobyt všetkých odmenených žiakov, ktorí pobudnú na Detskej krajanskej univerzite v Banskej Bystrici v dňoch 5. až 15. júna 2013.