Z 1. zasadnutia Organizačno-správnej rady festivalu Tancuj, tancuj…

V Hložanoch 4. apríla 2016 bolo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 46. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, ktorý sa uskutoční 28. mája 2016. Na zasadnutí boli prítomní Michal Hataľa, Katarína Dobríková, Rastislav Struhár, Jaroslav Kriška, Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM.

Prítomní najsamprv zvolili predsedu tohto telesa a jednoznačne sa ním stal Michal Hataľa. Následne bol určený dátum na prihlasovanie súborov – 25. apríl 2016. Prihlášky treba zaslať na mailovú adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov respektíve zaslať ich klasickou poštou na adresu ÚKVS.

Hovorili i o náplni tohtoročného festivalu a navrhli časové rámce jednotlivých segmentov podujatia. Podané boli i návrhy na autorov scenára otváracieho a zatváracieho programu, konferenciu a moderátorov festivalu ako i členov odborných porôt.

Na webovej stránke ÚKVS sú vypísané výzvy na prihlasovanie koordinátora tohto festivalu a propagačný materiál. Na zasadnutí sa hovorilo i o finančných záležitostiach a o účasti zahraničného súboru. Vzhľadom na to, že prostriedkov tohto roku zo všetkých zdrojov bude omnoho menej, odzrkadlí sa to i na organizácii tohto festivalu. Členovia sa dohodli, že ďalšiu schôdzu Organizačno-správnej rady uskutočnia 27. apríla 2016.

Na cestovné trovy schôdze sa minulo 2.800,00 dinárov.