Riaditeľka kancelárie Spojených národov v Belehrade navštívila predsedníčku Národnotnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Nový Sad, 6. apríla 2016

Riaditeľka kancelárie OSN v Belehrade a predstaviteľka Generálneho tajomníka OSN Dr. Simona Mirela Miculesku navštívila dnes so svojimi spolupracovníkmi predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Annu Tomanovú Makanovú.

riaditelka kancelarie april 2016 002

Rozhovor prebiehal v priateľskom ovzduší. Dr. Miculescu sa osobitne zaujímala o postavenie národnostných menšín s dôrazom na postavenie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a na prácu a organizáciu národnostných rád.

Predsedníčka Anna Tomanová Makanová informovala členov delegácie o zákonnom rámci, ktorý umožnil formovanie národnostných rád národnostných menšín v Srbsku v roku 2009, o spôsobe fungovania národnostných rád a v ktorých oblastiach pôsobia.

Osobitný dôraz položili na účasť zástupcov národnostných rád na vypracovaní Akčného plánu pre kapitolu 23 a návrhy a pripomienky, ktoré mali národnostné rady. Hovorili aj o privatizácii miestnych médií, ktoré vysielali program v jazykoch národnostný menšín.

Riaditeľka Miculescu a jej zástupca v kancelárii OSN v Belehrade Denis Besedić prezentovali činnosť tejto kancelárie a spoločne pozvali predsedníčku Annu Tomanovú Makanovú, aby kontaktovala a využívala všetky organizácie v rámci kancelárie OSN, predovšetkým špeciálneho radcu pre ľudské práva počas implementácie akčného plánu pre kapitolu 23.