Sa 1. sednice Organizaciono-upravnog saveta festivala „Tancuj, tancuj…“

U Gložanu je 4. aprila 2016. održana 1. sednica Organizaciono-upravnog saveta 46. Folklornog festivala „Tancuj, tancuj…“, koji će se održati 28. maja 2016. godine. Na sednici su bili prisutni Mihajlo Hatalja, Katarina Dobrikova, Rastislav Struhar, Jaroslav Kriška, Ana Hrćan-Leskovac, direktorka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka i Svetluša Hlavač, koordinatorka Odbora za kulturu NSSNM.

Prisutni su predložili predsednika ovog radnog tela i jednoglasno su doneli odluku da to bude Mihajlo Hatalja. U nastavku su odredili datum prijavljivanja za festival – 25. april 2016. a potom su usledila organizaciona pitanja vezana za način prijavljivanja ansambala i sl.

Izjasnili su se o sadržajima festivala i predložili vremenske segmente ove manifestacije. Takođe su predložili saradnike za scenario svečanog programa otvaranja i zatvaranja, saradnike za pisanje konferanse i voditelje oba koncerta. Na web stranici Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka se nalaze prijave za koordinatora i autore grafičkog rešenja promotivnog materijala.

Na sednici su se rešavala i pitanja finansijske prirode, gostovanje folklornog ansambla iz Slovačke Republike i sl. Članovi saveta su se dogovorili da se sledeća sednica održi 27. aprila 2016.god.

Troškovi sednice iznose 2.800,00 dinara.