Úspešne ukončená 1. Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ

Od 1. do 3. apríla v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade prebiehala Konferencia pod názvom CoRIUSS Vojvodina – Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ.

coriuss-5

Konala sa pod záštitou Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Pokrajinskej vlády a zorganizovali ju študenti rozličných fakúlt Univerzity v Novom Sade a v Belehrade zoskupený do študentského združenia BEUM. Partnermi konferencie boli aj národnostné rady národnostných menšín a medzi nimi aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktoré delegovali predstaviteľov svojej menšiny zo Srbska a predstaviteľov z materskej krajiny.

coriuss-6

Koordinátorka projektu bola Annamária Makanová. Spred Komisie pre spoluprácu s mladými Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM sa konferencie zúčastnili Martina Benková, Martin Širka a Kristijan Haška a dvaja účastníci zo Slovenskej republiky Hana Vermešová a Martin Balco.

coriuss-7

Zúčastnení študenti z Rumunska, Slovenska, Bulharska, Maďarska, Česka, Macedónska, Albánska, Chorvátska, Talianska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska a Čiernej Hory, ako aj, samozrejme, z našej krajiny počas troch nadchádzajúcich dní hovorili na dve témy – problém nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý by mala doriešiť medziregionálna hospodárska spolupráca a dôležitosť spoločenskej kohézie v multikultúrnych, multietnických a multijazykových regiónoch.

coriuss-8

Účastníci na základe úloh, ktoré dostali prezentovali určitýsi európsky región alebo mesto a simulovali úlohu primátorov, predsedov okruhov a regiónov, poradcov a iných regionálnych predstaviteľov. V posledný deň obe skupiny mali plenárne zasadnutie, na ktorom sa pokúsili nájsť spoločné riešenie problémov, o ktorých pred tým rokovali.

coriuss-9

Na záver tejto konferencie boli podelené certifikáty 40 študentom, účastníkom v projekte. Ďakovné listy boli udelené predsedovi pokrajinského Zhromaždenia Ištvanovi Pastorovi a podpredsedníčky Zhromaždenia Anny Tomanovej Makanovej, všetkým sekretárom v Pokrajinskej vláde, predstaviteľom Univerzity v Novom Sade, študentského domu Kolegijum, Fondu pre Európske záležitosti AP Vojvodiny a predstaviteľom národnostných rád národnostných menšín.